top of page

Expertise

Kennis & begrip over hoogbegaafdheid

In ons team is veel kennis over hoogbegaafdheid en het anders denken en leren. Zo herkennen we de creatieve, praktische en analytische HB’ers, het onderpresteren en hebben we begrip voor de zaken waar zij tegenaan lopen.


Wij begrijpen het als kinderen niet tot bloei komen in regulier onderwijs, vaak voelen ze zich niet begrepen en/of missen ze uitdaging. Onderzoek van het Ministerie van Onderwijs stelt dat 1/3 van de hoogbegaafde leerlingen onder presteert. Er zijn ook leerlingen die zich gaan aanpassen. Deze kinderen komen in de knel door het bestaande schoolsysteem, terwijl ze uitdagend onderwijs nodig hebben dat uitgaat van hun leerbehoeften en vermogens. Te vaak wordt over hoogbegaafden gezegd dat ze lui of ongemotiveerd zijn. Het tegendeel is waar, ze willen juist leren!


Doordat we op onze school veel kennis hebben van hoogbegaafdheid en ons onderwijs anders inrichten vallen diverse zaken weg waar deze kinderen tegenaan lopen. Wij bieden een veilige omgeving met gelijkgestemden, dagen ze uit en maken ze eigenaar van hun leerproces.  


We zijn er ook voor de uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen (UHB). Belangrijk voor hen is dat we hen begrijpen! In het komende jaar gaan we het onderwijsaanbod voor hen uitbreiden.

Kwaliteit &
registratie

HAPPY KIDS Basisschool is geregistreerd via:

Hoogbegaafdheid

Voltijd HB-onderwijs bij

Happy Kids Utrecht

HAPPY KIDS Basisschool biedt in Utrecht HB-onderwijs. Niet alleen als extra, maar ook in de basis. Het onderwijs wordt vormgegeven met de kenmerken van hoogbegaafdheid als uitgangspunt, al vanaf de kleuters.


Begaafde en hoogbegaafde kinderen denken en leren anders. Daar hoort dus simpelweg ander onderwijs bij. Deze kinderen hebben kennishonger! 

  • Deze kinderen leren anders: top-down

  • Ze denken anders: beelddenkers, intuïtief

  • Ze voelen anders: hoog-sensitief

  • Ze zijn autonoom en werken vanuit persoonlijke bezieling, niet externe motivatie

 

Het betekent dat we ons niet beperken tot een plusklas, want een meer- en hoogbegaafd kind is immers voltijds meer- en hoogbegaafd!

gr 78 - 7.jpg

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren"

- Wikipedia

Top-down onderwijs

Het onderwijs wordt top-down aangeboden, we compacten de reguliere leerstof en verrijken met interessante kennis en vakoverstijgende projecten. Kinderen kunnen hun creativiteit gebruiken, zelf onderzoeksvragen formuleren en op onderzoek uit gaan. We hebben veel aandacht voor zaken waar hoogbegaafde leerlingen vaak tegenaan lopen. Autonomie, ‘leren leren’ en doorzetten zijn thema’s die dagelijks in ons onderwijs verweven zijn.  

Onderwijs voor alle kids

Deze aanpak is ook geschikt voor kinderen die niet hoogbegaafd zijn. Het is vernieuwend onderwijs, passend bij onze kennissamenleving. We creëren een dynamische en uitdagende omgeving, ons onderwijs draait om ontdekken, ervaren en doen.
De wereld is groter dan de school, we gaan dan ook graag op pad naar bedrijven of parken. We halen ook graag de wereld de school in door bijvoorbeeld masterclasses van ouders of andere professionals.

bottom of page