top of page

Organisatie

De HAPPY KIDS schoolorganisatie

Onze organisatie bestaat uit het HAPPY KIDS teamde leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, de raad van toezicht, de raad van advies en natuurlijk onze geweldige vrijwilligers (die bijvoorbeeld helpen in de klassen en pauzes, helpen met ICT, klussen in en om de school, of op een andere manier (financieel) bijdragen),.

IMG_6055.HEIC

Leerlingenraad

HAPPY KIDS heeft een enthousiaste leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die democratisch worden gekozen door de leerlingen van de school. De raad denkt mee over verbeteringen in en om de school.

Maar eigenlijk worden alle kids betrokken bij verbeteringen en het reilen en zeilen op school. Zo is er op verzoek van de kinderen van groep 1/2/3 een springkussen aangeschaft, wat ze vakkundig hebben onderbouwd waarom dat een goed plan was. Ook is er door alle kinderen meegedacht over de inrichting van de school toen we in de zomer van 2020 gingen verhuizen naar onze huidige locatie.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is van mening dat zoveel mogelijk van de gelden beschikbaar moeten blijven aan het bereiken van de doelstelling. Vacatiegeld is daarom binnen de Stichting niet aan de orde. 

53d6399f083b455cae6fb87d5f237819-315x333.dm.edit_U0BtD3-1920w.jpg

Anne Jan van den Dool

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting HAPPY KIDS Education
& Directeur mijnID.nu, onderwijsverbeteraars (opleiding & advies)

Nick+van+Manen-1920w.jpeg

Nick van Maanen

Secretaris Raad van Toezicht Stichting HAPPY KIDS Education & Project Manager /Eigenaar van The Reality Lab (realitylab.nl)

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden en heeft als doel mee te denken over het beleid van de school. Over bepaalde wettelijk vastgestelde zaken heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht. De MR en de directeur-bestuurder komen ongeveer één maal per 6-8 weken bij elkaar. Iedereen kan bij de oudergeleding zaken inbrengen over school die hij/zij wilt aankaarten of aan wilt bijdragen via mr@happykids.school.

Raad van advies

De leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning.

5-Evert_Jan_van_Hasselt-110x110-1920w.jpeg

Evert Jan van Hasselt

Raad van Advies
Organisatieadviseur en docent Beeckestijn Business School

3-Benedicte_Bone-114x114-1920w.jpeg

Bénédicte Boné

Raad van Advies
Adviseur bij BBTS

110x0-90-files_Basisschool_image_Samir_Lahiri-1920w.jpeg

Samir Lahiri

Raad van Advies
Projectleider V-Lab van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ouderbetrokkenheid


We doen het samen!

Kind - Leerkracht – Ouder

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Wij geloven namelijk dat dat positief is voor de ontwikkeling van je kind. Er is elk jaar een startgesprek met de nieuwe groepsleerkracht. 2 maal per jaar zijn er voortgangsgesprekken met ouders, kind en leerkracht. Het lijntje met de leerkracht is kort. Als er tussendoor bijzonderheden zijn, wordt dat met ouders besproken.

We waarderen hulp in de school; diverse ouders denken mee over verschillende aspecten van de school, in de MR of als klassenouder. Ook vragen we geregeld praktische hulp bij de organisatie van bijvoorbeeld het verkeersexamen, een museumbezoek of schoolreisje, de musical of een toneelstuk, het bakken van iets lekkers voor een feestdag, enz.


Communicatie vanuit school

Elke maand sturen wij de digitale HAPPY KIDS Nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen, activiteiten, foto’s van het onderwijs etc. Als er tussentijds belangrijke mededelingen zijn, dan volgt een aparte mail van de directie of de leerkracht.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een kennismakinggesprek met ouders en leerkracht over hun kind..

De wijze waarop wij communiceren en dat ook van anderen verwachten is: transparant, eerlijk & respectvol.

 

Oudercommissies

We hebben nu de volgende commissies om samen een mooie, gezellige, rijke school te bouwen!

  • Klassenouders

  • Team Speelplein

  • Feestcommissie

  • Begeleiding van de schoolband

Heb je als ouder zelf ideeën, dan staan we daar voor open.

Masterclasses

Het geven van masterclasses is ook zeer welkom. Deel je kennis en talenten!
Leerlingen genieten van kennis uit de praktijk, uit het leven. Ouders delen hun ervaring met de kinderen, bijvoorbeeld over hun werk in de zorg, als bioloog, of als ict’er. Ouders gaven waardevolle masterclasses over o.a. internetveiligheid, koken en presenteren. Dit ervaren we als zeer waardevol voor de school! 

Stichting HAPPY KIDS EDUCATION

 

ANBI status en doel

Door de ANBI-status is er bij doneren van gelden aan de stichting belastingvoordeel mogelijk. HAPPY KIDS Basisschool valt onder de stichting HAPPY KIDS Education.

 

De doelstelling van de stichting is het verzorgen van vernieuwend basisonderwijs in het algemeen en in het bijzonder van (hoog)begaafde leerlingen.

De stichting HAPPY KIDS Education is opgericht bij notariële akte op 27-01-2017 en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht, onder nummer: 67938892. RSIN: 857234262

Raad van Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit directeur-bestuurder Sella van de Griend. Het bestuur kan bereikt worden op het volgende adres:
mevr. S. van de Griend
Winterboeidreef 6
3561 HX Utrecht

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van de Raad van Bestuur en wordt gevormd door:

Voorzitter: Anne Jan van den Dool
Secretaris: Nick van Manen
Penningmeester: vacature (termijn Mik Ploemacher zit erop)

Stichting Vrienden van HAPPY KIDS  

 

ANBI status en doel

Door de ANBI-status is er bij doneren van gelden aan de stichting belastingvoordeel mogelijk.

Fondsenwerving is prioriteit van de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS. Met de gelden die de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS verwerft, kunnen de doelstellingen van de Stichting HAPPY KIDS Education worden verwezenlijkt.

Doelen van Stichting Vrienden van HAPPY KIDS:

  • Het bevorderen en ondersteunen van het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de Stichting HAPPY KIDS Education;  

  • Het bieden van (financiële) ondersteuning aan projecten en activiteiten, die niet binnen de normale exploitatie van Stichting HAPPY KIDS Education kunnen worden gefinancierd.

 

De stichting HAPPY KIDS Education is opgericht bij notariële akte en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht. RSIN: 857234250.

Het bestuur

Penningmeester: vacature
Secretaris:  vacature

Voorzitter: Monique van den Berg

Het bestuur kan bereikt worden via mevr. M. van den Berg: movoberg@gmail.com

bottom of page