top of page

Praktisch

Jaarkalender

Vakanties & vrije dagen​ 2023-2024

Zomervakantie: 8 juli 9 t/m 20 augustus 2023
 

Herfstvakantie: 14 /m 22 oktober 2023 *

Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari 2024**

Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024***

Goede vrijdag + 2de Paasdag: 29 maart + 1 april 2024**** 
Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024 (incl hemelvaart 9 mei)

Pinkstervakantie: 20 mei t/m 24 mei 2024

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024*****

Studiedagen team​ 2023-2024 (kids zijn vrij)

maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober 2023
*woensdag 6 december 2023 (GEEN BSO)

**vrijdag 22 december 2023

**maandag 8 januari 2024

***maandag 26 februari 2024
****donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024

LET OP: een aantal geplande studiedagen zijn komen te vervallen, dit is op 3 oktober naar de ouders gemaild.

Gelukkig is er vanaf januari 2024 weer standaard BSO tijdens vakanties en studiedagen van 8:00-18:30u! 

foto gr 1 2 - 6.jpg

Feestjes & speciale activiteiten 2023-2024 

Maandag 21 augustus 2023
1e schooldag na de zomervakantie

 

Maandag 28 augustus 2023

Brandoefening in de middag met hele school

Maandag 4 september 2023
Infoavond voor ouders (per groep)

Woensdag 6 september 2023
Start gesprekken nieuwe ouders

Vrijdag 15 september 2023

Startfeest 18:00 voor de kleuters
                   18:30-20:30 voor ouders, leerlingen &voor oud-leerlingen

Dinsdag 31 oktober 2023
Halloween

Maandag 13 november 2023
Lootjes trekken voor de Sinterklaas viering van groep 4 t/m groep 8

Maandag 27 november 2023
Surprises groep 4 t/m groep 8 nemen alvast hun Sinterklaas surprise mee naar school

Dinsdag 5 december 2023
Sinterklaasfeest met de groepsleerkrachten, Sint en Piet op school (hulp van ouders gevraagd)

Woensdag 20 december 2023 
Kerstviering 17:00-21:00 (hulp van ouders gevraagd)

         2024

Maandag 12 t/m Woensdag 14 feburari
Voortgangsgesprekken met ouders (groep 1-8)

Woensdag 20 maart 2024
Schoolvoetbaltoernooi

Maandag 25 maart 2024

Schoolfotograaf; leerlingen op de foto
 

Dinsdag 26 maart 2024
Nationaal Verkeersexamen

Woensdag 27 maart 2024

Paasontbijt leerlingen nemen ontbijt mee om te delen (hulp van ouders gevraagd)

Dinsdag 9 april 2024

Nationale buitenlesdag

Vrijdag 26 april 2024
Koningsspelen 

Woensdag 29 mei 2024

Juffen & Meesters verjaardag groep 1 t/m groep 8 (hulp van ouders gevraagd)

Vrijdag 7 juni 2024
ANWB Streetwise (onder voorbehoud)

Vrijdag 21 juni 2024

Kartonnen Vlotten Challenge groep 5-8 met Piet (hulp van ouders gevraagd), Gave Projecten groep 1-4 met Vicky

Maandag 24 t/m Woensdag 26 juni 2024
Voortgangsgesprekken met ouders (groep 1-7)

Donderdag 27 juni 2024
Musical groep 8 tijdens school 12:45 optreden voor groep 1 t/m 7.,
19:00u musical voor ouders groep 8 met aansluitend rond 20:00u afscheidsborrel van groep 8 met ouders (vrijdag 28 juni groep 8 vrij).


Maandag 3 t/m 6 juli 2024
Schoolkamp groep 8 (vrijdag 7 juli groep 8 vrij)

Dinsdag 9 juli 2024
Doorschuif alle groepen naar het lokaal voor volgend jaar

Woensdag 10 juli 2024

Uitzwaaien groep 8 om 11:50u op schoolplein

Onze school

Praktisch

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur

Inloop vanaf 8.15 uur, de les begint om 8.30 uur.
 

HAPPY KIDS werkt met een continurooster; de leerlingen blijven ook in de pauze op school. De pauzes zijn om 10.00 uur en 12.00 uur, om te eten en buiten te spelen.

Wij stimuleren leerlingen om gezond te eten en drinken. We verzoeken ouders/verzorgers daarom gezond eten en drinken mee te geven (geen snoep); fruit in de ochtend, boterhammen met fruit of groente tijdens de lunch.

Onderwijstijd

HAPPY KIDS verdeelt de wettelijke 7520 uur onderwijstijd gelijkmatig over de leerjaren. Daarom hebben alle groepen dezelfde lestijden. Elke jaar houden we rekening met de vakanties en studiedagen om zo tot de juiste urenverdeling te komen.

bottom of page