top of page

Rekenen

Voor rekenen wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen. Na de instructie van de leerkracht wordt de stof digitaal verwerkt.

IMG_0628.jpeg
Happy Kids - Basisschool-05.png

Automatiseren van tafels

Aangezien het automatiseren van de tafels voor vele hoogbegaafde kinderen een heikel punt is, waar je op uit kan vallen in het voortgezet onderwijs omdat je daar veronderstelt wordt dit uit je mouw te schudden, hebben we nu wekelijks automatiseren van de tafels en topografie op het lesprogramma staan.

78.jpg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Spelling & taal

Voor spelling wordt gewerkt met de methode Staal. Na de instructie van de leerkracht wordt de stof digitaal verwerkt.
Naast specifieke opdrachten voor begrijpende lezen, is taal is verweven in het gehele lesprogramma.

foto 1 newletter 1 okt.jpg
Happy Kids - Basisschool-02.png

"Wij willen het vuur in de kinderen ontsteken en laten vonken.

We geven niet alleen onderwijs áán de kinderen,

we vormen het onderwijs en de school mét de kinderen.

Het is echt genieten hoe wijs, vindingrijk, creatief

en verantwoordelijk de kinderen zijn.

Met z’n allen hebben we er veel plezier in!

Dit is echte rijkdom."

Gave Projecten

Gave Projecten is een praktisch vak, gericht op experimenteren, bouwen en ontdekken. Zo hebben leerlingen katapulten gemaakt, zeepkisten gebouwd en een echte zeepkistenrace gedaan. Voor de nog te bouwen boomhut op het schoolplein zijn ontwerpen gemaakt en maquettes. We hebben de jaarlijkse kartonnen vlot challenge, waarbij de kinderen in kleine groepjes met karton en duct tape een vlot maken; deze wordt getest in een vijver in het park. 
We hebben een handvaardigheidslokaal waar veel materiaal en gereedschap aanwezig is om aan de slag te gaan. Geregeld gaan de kids naar buiten om daar bezig te zijn.

IMG_0630.jpeg
Happy Kids - Basisschool-05.png

bekijk de video

over gave

projecten

Aikido
 

Aikido is een Japanse krijgskunst. Het wordt aangeboden aan de groepen 5 t/m 8, waarbij het naast beweging ook gaat over ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, zoals oriëntatie op jezelf, grenzen stellen en weerbaarheid. 
In de school hebben we aikidopakken voor de leerlingen. 

IMG_0623.jpeg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Les in Geluk

Bij Les in Geluk worden onze kernwaarden - de 9 V’s - besproken en er worden opdrachten mee gedaan. De 9 V’s gaan over Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vriendschap, Veiligheid etc. Ook wordt ingespeeld op zaken die in het moment spelen. Dat kan zijn een overlijden, een verhuizing of hoe het is om van school te wisselen. Hoe ga je daarmee om, is dan de centrale vraag.

Les van Claire.jpg
Happy Kids - Basisschool-02.png

Schoolvakken

Lesprogramma

HAPPY KIDS werkt met een uniek en vernieuwend onderwijsconcept; het HAPPY KIDS Onderwijs Concept. We bieden uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige kids, waarbij we het vuur in de kinderen ontsteken!  

Bij HAPPY KIDS gaat het om Experience, Experiment, Express! 

De volgende vakken staan op het lesprogramma van de HAPPY KIDS. Vaak worden de vakken d.m.v. het thema van de periode met elkaar verbonden.

''Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive"

 

- Howard Thurman

Foto 2 newsletter 1 okt.jpg
Rekenen
Spelling & taal
Gave projecten
Aikido
Les in geluk

Bewegingsonderwijs

Groep 1-2 krijgt bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht in de speelzaal op school. 
Groep 3-8 krijgen gym van een vakdocent die tevens extra aandacht besteedt aan de motoriek. Sport en spel staat centraal. in de gymles in de gymzaal op de Teun de Jagerdreef.

IMG_0626.jpeg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Engels

Groep 1/2 krijgt Engels van een vakdocent (we hebben geluk met een native speaker!). In de andere groepen krijgen de leerlingen Engels van de groepsleerkracht. Spreken krijgt veel aandacht en wordt veel gedaan, zodat schroom wordt overwonnen om een andere taal te spreken. In groep 7/8 wordt ook veel aandacht besteedt aan de grammatica en Engels lezen om de kinderen daarmee voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

gr 78 - 7.jpg
Happy Kids - Basisschool-02.png

''Wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben!

Eindelijk gelukkig en jezelf mogen zijn, eindelijk de uitdaging die je nodig hebt, beseffen dat je er mag zijn, dat er naar je geluisterd wordt.''

- Moeder van een leerling

Crea & kunst
 

Kunst, tekenen, handvaardigheid, en ook podiumkunsten, drama en muziek worden aangeboden door vakdocenten. Vaak komt het terug in ‘Gave projecten’. 

IMG_0638.jpeg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Wereld

Voor de wereldvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, verkeer, cultuur en burgerschapsvorming maken we gebruik van diverse methodes die we inzetten als bronnenboeken. Daarnaast zetten we veelal digitale middelen in. Ook zorgen we regelmatig voor excursies om ons onderwijs op het gebied van deze te verrijken. Deze vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen ons projectonderwijs. 

IMG_0616.jpeg
Happy Kids - Basisschool-02.png

Executieve vaardigheden
 

Vaardigheden als doelen stellen, plannen, zelfstandig werken, samenwerken, onderhandelen en problemen oplossen zijn belangrijk bij het vormgeven van je leven en worden steeds belangrijker in het werk, evenals geleerd hebben te leren. Juist op een aantal van dit soort vaardigheden vallen (hoog)begaafden uit in het voortgezet onderwijs en op de universiteit. Daarom besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling hiervan. We integreren zoveel mogelijk de diverse executieve vaardigheden in het lesprogramma.

foto gr 1 2 - 6.jpg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Filosoferen & debatteren

Filosoferen & debatteren wordt gedaan met de kinderen in groep 7-8. Er ontstaan levendige discussies over allerlei onderwerpen. Soms wordt het zelfs Debacteren, waarbij de kinderen echt in de rol mogen kruipen van de aanklager of verdediging.

20210910_135406.jpg
Happy Kids - Basisschool-05.png
Bewegingsonderwijs
Engels
Crea & kunst
Wereld
Educatieve vaardigheden
Filosoferen & debatteren
bottom of page