top of page

H = Horen

Wat een kind nodig heeft en wat de maatschappij nodig heeft

H

A

A = Accepteren

Van behoeften

en hier zoveel mogelijk op aansluiten

P

P = Problemen oplossen

Problemen oplossen en zien als mogelijkheden voor verbetering

P

P = Persoonlijke zelfstandigheid

Persoonlijke 

zelfstandigheid vergroten

Y

Y =  Yes!

Successen vieren

en reëel zelfbeeld versterken

Onze visie

De HAPPY methode als basis voor geluk!

De HAPPY methode

Vanuit onze visie geven wij onze school vorm. Lees hier meer over hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet. De HAPPY-methode wordt in de school gebruikt om zelfvertrouwen te vergroten en relaties te versterken. Sella van de Griend, oprichtster van HAPPY KIDS, ontwikkelde de methode op basis van haar achtergrond als communicatiedeskundige, haar ervaringen in het bedrijfsleven en de verhalen van de mensen die ze sprak en/of begeleidde. Deze methode is een manier van communiceren waarbij je zelfvertrouwen vergroot en relaties versterkt. Ze beschrijft deze methode in haar boek HAPPY KIDS, gericht op kinderen.

In feite gaat de HAPPY-methode over omgang met ieder ander, dus ook volwassenen met volwassenen. Zelfvertrouwen is de basis voor een gelukkig leven! Het meest gelukkig zijn mensen die zelfstandig functioneren, met vertrouwen in zichzelf.

Zij hebben geleerd op zichzelf te vertrouwen, gaan uitdagingen aan, nemen beslissingen, hebben een realistisch zelfbeeld, kunnen samenwerken en hebben respect voor anderen. Zelfvertrouwen vergroot je door te letten op wat je zegt tegen de ander (en niet zegt).

Want hoe het kind over zichzelf denkt, bepaalt wat hij wel of niet doet, wat hij wel of niet laat gebeuren. Het bepaalt ook of hij keuzes maakt voor plezier, succes en gezondheid. Of juist niet. Door deze methode in te zetten helpen we de kinderen aan een goede start.

Wij zoeken de balans in cognitieve, sociale, emotionele, fysieke, motorische, creatieve, morele en persoonlijke ontwikkeling, alsmede betekenisgeving.

 

Dat vraagt naast kennis opdoen uit de boeken ook om:

 • Experience

 • Experiment

 • Express

Het resultaat? Basis voor geluk!

De leerlingen krijgen een goede basis mee

 

 1. Ze ontwikkelen een reëel zelfbeeld en weten op zichzelf te vertrouwen.

 2. Ze gebruiken hun talenten en kwaliteiten.

 3. Hun vaardigheden sluiten aan bij de verander(en)de maatschappij.

 

Dit is waardevol onderwijs voor het leven van nu én de toekomst!
 

Ontwikkelingsgerichte school

Ons onderwijs sluit aan op leerbehoeften van leerlingen! 

Nieuwsgierige kinderen

Zij willen ervaren, experimenteren, weten waarom iets werkt, vraagstukken beantwoorden en deze ontdekkingen delen.

 

Wij geven het onderwijs vorm vanuit de behoeften van de leerlingen, zoals:

 • Uitgaan van wat de leerlingen intrinsiek motiveert

 • Het leerproces is top-down: eerst het grote geheel, daarna de onderdelen

 • Het doel is vooraf duidelijk

 • Stimuleren van zelfstandig & kritisch denken

 • Ruimte voor creativiteit en out-of-the box denken

 • Ervaringsgericht leren: leren door te onderzoeken en te ervaren

 • Willen creëren

 • Autonomie

Advies Voortgezet Onderwijs (VO)

Bij het advies voor het VO wordt het advies gebaseerd op diverse variabelen: werkhouding, inzet, toetsen, advies van de leerkracht. We zorgen tevens voor een goede overdracht aan het Voortgezet Onderwijs waarbij niet alleen de cijfers, maar het kind in diverse facetten in kaart wordt gebracht.

IMG_4818-da9e25a1-546w.png
Happy Kids - Basisschool-04.png

''Wat het leukste is aan onze school???
Dat is een onmogelijke vraag!!!''

- Leerling van HAPPY KIDS

Onze missie

Nieuwsgierige kids
gelukkig maken
met uitdagend onderwijs

Vernieuwend onderwijs en dé plek voor hoogbegaafde kinderen!

Wij geven de school vorm vanuit de maatschappelijke vraag naar vernieuwend onderwijs en we geven het onderwijs vorm vanuit de kenmerken van hoogbegaafde leerlingen! Je bent immers voltijds hoogbegaafd.

Wij streven naar

 • Vernieuwend onderwijs  

 • Onderwijs voor hoogbegaafden  

 • In aansluiting op de toekomst  

 • Sterke sociale & emotionele basis 

 • Stapsgewijze opbouw naar gepersonaliseerd onderwijs

 • Beperken van dyslexie

 • Kwalitatief goed onderwijs (constant in ontwikkeling) 


De begaafde en hoogbegaafde kinderen denken en leren anders. Daar hoort dus simpelweg ander onderwijs bij. Deze kinderen hebben kennishonger! 

We geven ons onderwijs vorm op basis van de waarde van vandaag en niet omdat we dat al jaren zo doen. Daarnaast zijn we constant in ontwikkeling. Dit betekent dat er altijd wel iets is dat in ontwikkeling is en dus nog niet op rolletjes loopt. Dat is in elk geval niet saai!

Het vuur ontsteken

Van nature willen kinderen de wereld ontdekken, ze willen weten, ze willen ervaren en expressie geven aan zichzelf. Daar zit het vuur! Dan gaan de ogen stralen. Dan ben je in verbinding met jezelf. Dat is wat wij noemen: HAPPY!
 

Les van Claire.jpg

''En wat zijn ze nu weer geïnspireerd, onze koters. En wat gaan ze lekker veel naar buiten. En wat voelen ze heerlijk vrij. En wat worden ze tot in het diepst van hun ziel gezien. En wat worden wij als ouders gezien.''

- Moeder van een leerling

gr 78 - 5.jpg
Happy Kids - Basisschool-06.png
achtergrond-4.png

Kind - Leerkracht - Ouder

We doen het samen!

Betrokken ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Wij geloven namelijk dat dat positief is voor de ontwikkeling van je kind. 
Wij gaan graag in gesprek over wat je kind nodig heeft. 
We waarderen hulp van ouders. Zo hebben we Team Speelplein en de feestcommissie die wordt bemand door ouders. Het geven van masterclasses is ook zeer welkom. Deel je kennis en talenten! 

 

Stap voor stap
Leerlingen worden stap voor stap eigenaar gemaakt van hun leerproces; dit betekent initiatieven nemen, creatief zijn, kritisch nadenken, autonoom zijn, verantwoordelijkheid nemen, zorgzaam zijn (voor jezelf en de ander), zelfstandig werken. Ze dragen hun steentje bij aan het schoolproces (de school is van ons allemaal, niet alleen van de juf of de directeur). Deze zelfstandigheid kunnen ze thuis ook inzetten.

''Deze school is goud waard!''

- Olivier - 

sella van de griend.jpg

De oprichting

"Educatie is meer dan leren werken, het gaat ook om leren leven!''  

 - Sella van de Griend, oprichter & directeur-bestuurder 

Sella's persoonlijke missie

Het is mijn missie om bij te dragen aan meer HAPPY in de wereld door het vergroten van zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen van kinderen en volwassenen. Want hoe je over jezelf denkt, bepaalt wat je wel en niet doet, wat je wel en niet laat gebeuren. Maak je keuzes voor succes en gezondheid? Of niet? We blijken vaak zoveel meer talentvol te zijn dan we geneigd zijn te denken en er blijkt vaak zoveel meer WEL te kunnen dan dat we denken (vrezen). Vertrouwen op jezelf is de basis voor een gezond en gelukkig leven!

 

Vaak hoorde ik de afgelopen jaren echter verhalen van slimme, nieuwsgierige volwassenen die school als saai, demotiverend of geestdodend hebben ervaren. Ze hadden er stuk voor stuk nog steeds last van... De een was altijd als eerste van de klas klaar met de opdracht en moest daarom dezelfde opdracht nog een keertje doen... De ander had vooruit gewerkt, de leerkracht werd boos en hij moest het allemaal uitgummen. De volgende had te horen gekregen 'jij bent lui, het wordt nooit wat met jou!' 

 

Dat zette me aan het denken... 'als we nu het onderwijs anders vormgeven, zodat het uitdagend is en zodat je positiever (en realistisch) over jezelf gaat denken, dan komt er vanzelf meer HAPPY de wereld in'.
 

Ik deed de opleiding tot basisschool directeur en kwam tot de conclusie dat het mijn roeping is om voor de - vaak onbegrepen - hoogbegaafde kinderen onderwijs op te zetten wat echt bij past bij hun behoefte aan onderzoeken, ontdekken en experimenteren!


Hierin komt mijn ervaring van pas:

 • Na mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht werkte ik jarenlang in het bedrijfsleven in diverse branches en functies van PR medewerker, re-integratie medewerker, consultant tot projectleider.

 • Vervolgens ondersteunde ik in mijn praktijk Sella'Vie ouders bij het vergroten van zelfvertrouwen en het verminderen van lastige situaties op basis van de HAPPY-methode (beschreven in mijn boek HAPPY KIDS & verwerkt in de CD Geheimen van HAPPY KIDS). 

 • Als vrijwilliger werkte ik 4 jaar lang elke zaterdag als docent aikido voor kinderen.

 

Samen

Vanaf de eerste ideeën voor de school - ontstaan in augustus 2014 - staan mensen klaar om te helpen bouwen. Gewoon omdat ze zo goed weten en/of ervaren dat vernieuwing in het onderwijs noodzakelijk is EN dat het net zo nodig is dat (hoog)-begaafde kinderen tot hun recht komen op school.

Een deel van de leerlingen op onze school voelde zich op hun vorige school onbegrepen... Nu zien we de kinderen opbloeien, openbloeien, boordevol ideeën, ondernemingslust en vrolijkheid. Dat is zo waardevol!

We geven niet alleen onderwijs AAN de kinderen, we vormen het onderwijs en de school MET de kinderen. Het is echt genieten hoe wijs, vindingrijk, creatief en verantwoordelijk ze zijn. Het team maakt dit mogelijk. Er wordt elke dag met hart en ziel gewerkt om een mooie onderwijservaring neer te zetten. Met z'n allen hebben we er veel plezier in! Dit is echte rijkdom.


HAPPY KIDS basisschool  is mede mogelijk gemaakt door...

De enthousiaste & vrijwillige support van velen, met dank aan: 

 • Seats2Meet.com & Ronald van den Hoff & Mariëlle Sijgers voor het voorzien in ruimtes voor de school en de mogelijkheid tot veelvuldig kennisdelen! 

 • Jurjen de Vries, Samir Lahiri & Khalid Ouard van het Permanent Future Lab bij S2M voor het mogelijk maken van de Robot Projecten.  De plek S2M en de inzet van Jurjen, Samir en Khalid was essentieel om ons Team te vormen en feitelijk was daar de start van de school! Dank Ronald en Mariëlle voor de geboden kansen, het gedachtegoed society 3.0 klopt! Je ziet het niet, maar het werkt wel!

 • Anne Jan van den Dool, Mik Ploemacher & Nick van Manen van de Raad van Toezicht voor hun enthousiasme & betrokkenheid en advisering. 

 • Bénédicte Boné voor de jarenlange onuitputtelijke steun. 

 • Evert Jan van Hasselt van de Raad van Advies voor de beste adviezen. 

 • Antoinette Smit en Annemiek Temming van het Bestuur van de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS. 

 • Harmke Kuppens, Onderwijskundig Adviseur bij de ontwikkeling van het vernieuwend onderwijs schoolconcept. 

 • Wouter van Embden voor zijn jarenlange steun.

 • Pieter Jelle Braaksma voor deelname aan de RvA bij de start van de school en marketingadvies.

 • Marc Wagner voor zijn deelname aan de RvA en advisering bij de opstart van de school. 

 • Melissa de Graef voor haar enthousiasme bij de crowdfunding campagne en opstart van de school. 

 • Theaterhuis de Berenkuil met Leonie, Piet en Wilbert voor het bieden van ruimte & vertrouwen om te kunnen starten met ons onderwijs en het mogelijk maken van ons eerste HAPPY KIDS festival. 

 • Danielle Koelemij van Stroom Nederland. 

 • Gemeente Utrecht voor hulp met het ondernemingstraject. 

 • Claartje Nienhuis, van Skills for Bizz, voor hulp bij businessplan. 

 • Claudia Kaldenbach, van Kijken naar Kansen, voor advisering bij de begroting van het businessplan. 

 • AFAS Software, voor hulp bij de Robot Projecten. 

 • Ruth Sival, van ORG Accountant & belastingadviseur, voor veelvuldig financieel- en belastingadvies. 

 • Nick van Manen van AR-Development; advisering bij strategie voor opbouw van de school. 

 • Joost van Engen, van Healty Entrepreneurs, voor financieel advies. 

 • Karen Anne Hüpler-Hebben, van KAeP Notaris, voor advies omtrent oprichting Stichtingen. 

 • Honoré Scheurs van OAMKB Bedrijfsadvies voor boekhouding & online boekhouden. 

 • Sharon Marcelis, Social Designer, voor hulp bij de Crowdfunding campagne bij voorjestadsie.nl. 

 • Thomas Duiker, videomaker, voor het maken van de video van de Crowdfunding campagne. 

 • Puck ‘t Hart van Puck Grafisch Ontwerp, voor het ontwerpen van het logo, de flyer, het spandoek en advisering op diverse vlakken van groei van de school. 

 • Charlotte van Doorn, Eigenaar Vindingrijker Onderwijsadvies, voor inspiratie en advisering bij de eerste aanzet voor de school. 

 • Jetske van der Greef, oprichtster van basisschool de Ontdekkingsreis, voor inspiratie en advisering over het opstarten van een school. 

 • Max Steenberghe, van Steenberghe Legal Services, voor juridisch advies. 

 • Danielle Gouman, van voorjestadsie.nl, voor goed advies en ondersteuning. 

 • Richard van Dijk voor ondersteuning bij het zoeken naar een locatie voor de school. 

 • Janneke en Gert Kamp, van de KeenSchool, voor het sparren over opzetten van een particuliere school. 

 • Inge Voorhout, manager van de Utrechtse Uitdaging, voor hulp bij start school en schoollaptop. 

 • Bianca Koomen, onderwijsexpert, voor zitting in de Raad van Toezicht bij de start van deze school. 

 • Simone Haenen, van Operation Education, voor advisering bij de opzet van de school. 

 • Ben Mom, adviseur bij de Vereniging van Algemeen Bijzondere Scholen, voor goed advies. 

 • Marianne van Erp en Arno Titawano, van X-groove Stage Arts, voor hulp bij ons eerste HAPPY KIDS festival. 

 • Thijs van Zeijts, goochelaar/illusionist, voor zijn indrukwekkende prestaties bij ons eerste HAPPY KIDS festival. 

 • Het Popstation, muziekschool in Theaterhuis de Berekuil, voor optredens tijdens ‘t HAPPY KIDS festival. 

 • Pearl Numoh, van Instituut Pearl, voor het delen van haar bestuurservaring.

 • Monique van den Berg, van NoordWest 5 BV, voor het delen van haar bestuurservaring. 

 • Mireille Huizenga, van NoordWest 5 BV, voor Financial Risk Management advies en bestuursadvies. 

 • Roy Sijgers, van de Green Badger, voor advisering omtrent groeistrategie. 

 • Nanda Carstens, van Operation Education, voor advisering over externe communicatie. 

 • Marjard Krijger & Joop Nollens, van Sporting70, voor de mogelijkheid voor huisvesting en groei! 

 • Louise, van het bedrijf Rijnland Consult, voor het doneren van 13 prachtige, houten kasten. 

 • Dorothé Cras, van de Utrechtse Kinderboekwinkel, voor haar hulp. Ernest van den Bemd voor advies over groeistrategie. Roos Wolters voor de boekenstand op onze Open Coffee en het doneren van boeken aan onze school. 

 • Jurriaan Vis voor ondersteuning als onderwijsassistent op de groep. 

 • Nanette van Amerongen, violist en dirigent, voor het opstarten van ons muziekonderwijs. 

 • Annemarie van Hof, van Bureau Beelddenken, voor advisering over verbetering van het schrijfonderwijs. 

 • Ultimaker (van de 3D printer) voor een onvergetelijke VIP tour door het bedrijf.

 • UPS in Amsterdam (de pakketten service) met Kay Wassink, Judith Molle-Le Noble en Erno Pickee; voor onze pilot HAPPY KIDS consulting. 

 • Tennisvereniging Iduna voor gebruik maken van de tennisbanen voor de gymles. Budo Academie Shudokan voor het gebruik maken van de dojo voor aikidoles. 

 • Uitgeverij Blink voor het beschikbaar stellen van Blink Wereld en de Engelse methode Groove.me. 

 • Maaike van Mourik, van basisschool de Vallei, voor advisering rondom bekostiging en het gebruik van leerlingvolgsysteem Spectrovita. 

 • Dimme van der Hout, van Monkeybizniz, voor advisering. 

 • Annet Pijper voor ondersteuning bij Werken in Projecten met de kids. 

 • Marjan van Veen voor ondersteuning op de groep. 

 • Rik voor het verzorgen van een Virtual Reality Experience voor de kids. 

 • Klaas-Jan van den Brink, van CityAsPlayground, voor de lessen Samenwerking en Tolerantie in Minecraft.

 • Christiaan Oosterveen, Trainer & Public Speaker, voor inspiratie, hulp bij crowdfunding campagne en voor masterclass Presenteren voor de kids. 

 • Gustaaf Vocking, management consultant, voor masterclass Beleggen & historie van geld voor de kids. 

 • Stuart van der Lee, software engineer Ordina, voor masterclass Werken in Word voor de kids. 

 • Chuck van Eekelen voor zijn advisering en support.

 • Mark Appelman voor masterclass Internetveiligheid voor de kids. Kim van den Berg, organisator van Permanent Beta Dag, voor de gastvrije ontvangst van de bovenbouw kids. 

 • Loes Peters voor de vele extra’s die Loes de happy kids gegeven heeft die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en een goede basis (naast haar werkzaamheden als leerkracht). 

 • Caroline Wisse voor haar bijdragen aan het bestuur van de stichting Vrienden van HAPPY KIDS en haar uitmuntende bijdrage voor het stroomlijnen van het onderwijskundige proces (naast haar werkzaamheden als leerkracht). 

 • Maartje Guikers voor haar intensieve hulp. 

 • Sheila Mensink voor haar enorme betrokkenheid en communicatieadvies.

 • Caroline Scherpenhuijsen voor haar actieve rol in de oudervereniging.

 • Jacobien Flier, van BIEN onderwijs, voor advisering over directie zaken. 

 • Vera Bosch, van Lotus Coaching, voor haar support en engelengeduld. 

 • Wim Belt voor zijn steun, advisering en het ‘groot denken’. 

 • Jeroen Schutz van Schoolpoort.nl voor zijn advisering. 

 • Jorrit Bruinsma voor zijn hulp als projectleider bij huisvesting van de school. 

 • Aline Swagerman voor haar briljante ideeën ivm de huisvesting. 

 • Lieneke Carpentier: voor haar bijdrage aan het leren van de letters bij groep 2/3.

 • Judy Klomp: voor haar bijdrage aan de vorming van groep 2/3.

 • Olivier van Embden, voor zijn steengoede advies bij het opzetten van de school. 

 • Emma van Embden voor haar steun, enthousiasme en vertrouwen om de school van idee naar plan naar werkelijkheid te brengen. 

 • Nanda & Aart van de Griend voor hun constante support wat de allereerste pijler onder de school was.

 • Angelique Kloosterman voor haar wekelijkse support en bijdrage aan Werken in Projecten en natuurlijk leren.

 • Kyra Buil voor haar enthousiaste bijdrage in Lessen in Geluk.

 • Tom Frijns sociaal-organisatie psycholoog van de Universiteit Utrecht voor de samenwerking.

 • Nicoline Sitter voor haar bijdrage aan de organisatie ontwikkeling op geheel eigen wijze.

 • Pieter Klein voor support op diverse vlakken, waaronder HR en huisvesting, en de wekelijkse boeketjes verse bloemen op school.

 • Wilfert Verweij van Creation by Will voor een bijdrage aan natuurgebied op het nieuwe speelplein.

 

En dan nog: Dries Klösters, Endry van den Berg, Mathijs van Londen, Maaike Kiestra, Thamar Henniken, Danielle Vroegop, Maria Johanna Schouten, Judith van Twist, Joscha de Vries, Nynke Visser, Sacha Werkman, Nick van Breda, Luuk Koedam, Guus Haenen, Rafea Al Khiami; voor support en ondersteuning op allerlei vlakken! 

En dan de vele ouders van de leerlingen van onze school!

Dank allen, zonder jullie geen HAPPY KIDS...!

Het is bijzonder om te beseffen hoe waardevol het is wat we wel hebben. En wat we nog niet hebben... daar hebben we de potentie voor om ons voor in te zetten. Make your dreams come true & enjoy the moment!

Hartelijke groet, 
Drs. Sella van de Griend

bottom of page