Bel ons: 06-1518 6516

BIJ DE LES

Vernieuwend: digitaal, Engels, projectonderwijs en meer

Digitaal: Rekenen & Automatiseren, Spelling, Taal, Begrijpend lezen gebeurt op de laptop met digitaal onderwijs (via Snappet). Onderzoeken in samenwerking met de universiteit tonen aan dat dit leidt tot verbeterd leerresultaat. De lesstof past zich aan het niveau van de leerling aan. De leerkracht heeft inzicht in het leerproces, de leerling ook!
Engels: We leren niet alleen Engels uit een boekje, maar gebruiken ook echt de taal door op vaststaande momenten Engels met elkaar te spreken. 
Schrijven: Schrijven doen de leerlingen ook met pen en papier. 
Ook: Lessen in geluk, Debatteren, Sport & Beweging, Muziek, Cultuur, Kunst & Creativiteit en Technologie.
Projectonderwijs: De leerlingen werken elke middag aan projecten, deels met vastgestelde thema's en deels met zelfgekozen thema's. 
Vaardigheden als doelen stellen, plannen, zelfstandig werken, samenwerken, onderhandelen en problemen oplossen zijn belangrijk bij het vormgeven van je leven (en later in het werk). Juist op een aantal van deze vaardigheden vallen (hoog)begaafden uit in het voortgezet onderwijs en op de universiteit. Daarom besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling hiervan.
Burgerschap: Het onderwijs is er ook gericht op het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie en kennismaking met verschillende culturen.
Nieuwsgierig? Vraag ons lesprogramma hier aan.

Projectonderwijs

Projectonderwijs is bijzonder geschikt voor (hoog)begaafde kinderen. Zij hebben namelijk een echt antwoord nodig op hun vraag en die ligt in een verdiepings- of verbredingsprogramma dat onderwerpen op een hoger denkniveau aanbiedt met opdrachten met een grotere complexiteit. Dit zijn bijvoorbeeld divergente opdrachten (meerdere oplossingen mogelijk i.p.v maar 1 goed antwoord). Ook staat het leerproces centraal (het 'leren leren') en ligt de nadruk minder op het eindresultaat alleen. 

Dit gaat dus voorbij 'goed of fout'. Fijn! Hier zit de ontspanning en het plezier, dan leren we het beste.

Zo gingen we in februari '17 vanwege interesse van de leerlingen op bezoek bij Ultimaker - de Ferrari onder de 3D printers - en kregen we een rondleiding en een workshop over de Ultimaker 3D printer. We werden ook nog eens onthaald als VIP's. Zo super gaaf! De kids hadden op basis van de website van Ultimaker interview vragen opgeschreven en hebben ruimschoots antwoord gekregen op hun vragen.

'Wat het leukste is aan onze school???
Dat is een onmogelijke vraag!!!'
 - Leerling van onze school - 

De kern van ons onderwijs in deze video!

Onderwijservaringen:
• Luuk (12 jaar): ‘Was elke dag maar zo! Dit voelt niet als school en ik leer zó veel.’
• Ilayda (11 jaar): ‘Ik heb geleerd dat er voor alles een oplossing is.’
• Olivier (10 jaar): ‘Deze school is goud waard!’
• Martine Hoekstra (moeder): ‘Deze manier van leren haalt het beste uit de kinderen. Ze worden uitgedaagd, geprikkeld en kunnen eindeloos ontdekken. De kinderen zijn enthousiast. Zo mooi om te zien.’

....uitdagend? ....waardevol?... happy kids?
Kijk en oordeel zelf!‘Op deze manier met spelling bezig zijn is veel fijner, leuker en leerzaam.’

Bij het werken in projecten schrijven de kinderen elke dag een verslag: wat hebben ze gedaan, wat goed ging en wat kan de volgende keer beter. Hierbij besteden we extra aandacht aan taal en spelling. Taal krijgt meer betekenis in deze context waardoor het leren en gebruiken van de taal makkelijker gaat.
Olivier (10) zegt bij het robot project: 'Op deze manier met spelling bezig zijn is veel fijner, leuker en leerzaam.'

Wie wil mag ook zijn typediploma halen!

1ste gezamenlijke project

Het eerste gezamenlijke project in januari '17 was het organiseren van een HAPPY KIDS festival.
Met 3 kids bands, een muziekworkshop, het HAPPY KIDS lied, HAPPY Hapjes, een VR experience en robots.

In 3 weken georganiseerd, 80 aanwezigen en veel plezier! 

De foto hiernaast is van de muziekworkshop van Marianne van Erp van X-Groove Stage Arts.

Burgerschap

Het onderwijs gaat er ook van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en is daarom mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie, kennismaking met verschillende culturen. Het gaan dan om zowel kennisoverdracht als ervaringsgericht leren.

School burgerschap is zichtbaar in de onderlinge omgang op school en het bevorderen van sociale competenties van leerlingen. 

Maatschappelijk burgerschap betreft de bekendheid met en deelname aan de samenleving. Dit houdt ook in dat de leerlingen kennis maken met en leren over verschillende achtergronden en culturen.

Staatsburgerschap omvat kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zowel op nationaal als op Europees niveau. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een project met Minecraft gedaan wat als thema had 'Samenwerking'. De leerlingen waren in groepjes verdeeld en vertegenwoordigden elk een specifiek land. Ze verdiepten zich in het land: geloof, cultuur, feestdagen, voedsel, huizenbouw. Vervolgens bouwden ze in Minecraft met elkaar 1 stad, waarbij elk team de cultuur van zijn land vertegenwoordigde. 

Het vak debatteren draagt hier ook aan bij.Nieuwe alinea

'En wat zijn ze nu weer geïnspireerd, onze koters. En wat gaan ze lekker veel naar buiten. En wat voelen ze heerlijk vrij. En wat worden ze tot in het diepst van hun ziel gezien. En wat worden wij als ouders gezien.'
- Sanne, moeder van een leerling - 

Share by: