Bel ons: 06-1518 6516

VRAGEN? (FAQ)

Praktische informatie op basis van 'Frequently Asked Questions''Vanmorgen stond mijn dochter stralend klaar om weer naar HAPPY KIDS te gaan. Ze gaat er zo vol voor, vind het zo ontzettend veel leuker dan haar vorige school, wordt eindelijk gezien en voelt dat ze weer mee telt. Dat doet haar goed. Ze is er ook moe van want dat is een intens proces. We moesten haar vanmorgen overtuigen dat het beter was om even thuis te blijven en uit te rusten... Met tegenzin bleef ze ... Omgekeerde wereld is dit
 in vergelijking met eerst. Dit hadden we toen nooit kunnen dromen...'
 - Ouders van een leerling - 

Praktisch informatie op basis van de 'Frequently Asked Questions'

Voldoet de school aan de wettelijke eisen?
Ja.
We hebben uitgebreid met de Particuliere Onderwijs Inspectie gesproken. Hun oordeel over onze school is positief en daarmee zijn wij een erkende schoolOns onderwijs is gebaseerd op de Kerndoelen, zoals opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Aangezien wij hoge kwaliteit bieden met ons onderwijs, voldoen wij meer dan ruim aan de kwaliteitseisen van de Onderwijs Inspectie. 
Als een leerling wordt uitgeschreven op zijn huidige school, wordt hij/zij bij ons ingeschreven en sturen wij het bewijs van inschrijving naar ons contactpersoon bij de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Utrecht ('leerplicht').

Wat is de toegevoegde waarde van deze school?
Vernieuwend onderwijs & onderwijs afgestemd op leerbehoeften van (hoog)begaafden.
Vanuit de maatschappij en de overheid wordt de vraag voor vernieuwend onderwijs steeds luider. Onze school is daarop een antwoord. 
De mismatch met het Passend Onderwijs voor (hoog)begaafden wordt steeds duidelijker. Onze school is daarop een antwoord. 
Wij gaan uit van wat een kind nodig heeft om een goede basis te leggen voor de rest van zijn leven. Daar staat de BASISschool voor. 

Vanaf welke groep kunnen kinderen bij jullie op school komen?
Vanaf groep 4 t/m 8.
De school begint met leerlingen vanaf groep 4 omdat we vanaf groep 4 hetzelfde soort onderwijs kunnen aanbieden. 
Vanaf schooljaar 2018 - 2019 gaan we ook onderwijs verzorgen voor groep 3. 

Zijn jullie een school voor probleemkinderen?
Nee.
Wij bieden juist aan de kinderen een omgeving waar ze:
- Zichzelf kunnen zijn.
- Zich goed kunnen ontwikkelen. 
Als een ander kind dat in de weg staat met probleemgedrag, is deze school niet de juiste school voor dit kind.

Zijn jullie bekend met misdiagnoses van hoogbegaafden?
Zeker, dit is heel treurig.
Onderzoek van het Ministerie van Onderwijs stelt dat 1/3 van de hoogbegaafde leerlingen onderpresteert. Daarnaast zijn er ook leerlingen die zich gaan aanpassen en faalangst ontwikkelen. Deze kinderen lijden echt onder het bestaande schoolsysteem waardoor ze gedrag kunnen vertonen wat lijkt op ADHD, Asperger of een depressie. Van misdiagnose is sprake als ze deze labels krijgen, terwijl ze uitdagend onderwijs nodig hebben wat uitgaat van hun leerbehoeften en vermogens. Naast deze diagnoses wordt over hoogbegaafden te vaak gezegd dat ze lui of ongemotiveerd zijn. Het tegendeel is waar, ze willen juist leren! 

Moet mijn kind (hoog)begaafd zijn om toegelaten te worden op deze school?
Nee hoor.
Er zijn ook kinderen die voldoen aan de kenmerken van hoogbegaafdheid, maar niet 130 scoren op de IQ test (bij 130 spreekt men van hoogbegaafdheid, en van begaafdheid bij een IQ van 120 - 129). Het gaat vooral om wat je kind nodig heeft. 
Daarnaast is het ook mogelijk om voor onze school te kiezen vanwege het vernieuwd onderwijs. Past je kind in ons onderwijs van volop leren, ontdekken, zelfstandig kunnen werken en samenwerken, dan is hij of zij van harte welkom!

Jullie bestaan 1 jaar, is het onderwijs goed?
Ja, juist! Nu zijn er al 30 voltijds leerlingen en diverse leerlingen hebben deelgenomen aan het '1 dag per week' Robot Project.
Onze robot projecten en de huidige resultaten laten de kwaliteit van ons onderwijsconcept zien. Gedurende anderhalf jaar is dit concept zorgvuldig uitgewerkt in afstemming op de leerbehoeften van de kinderen en de vaardigheden van de werknemers van de toekomst. 
Leerlingen van het robot project vinden dat ze tijdens 1 zo'n robot project dag meer leren dan weken of zelfs maanden op hun eigen school. Ouders van de kinderen van het voltijds onderwijs zien hun kinderen eindelijk weer stralen en zeggen dat ze in een paar maanden tijd meer leren dan in jaren op hun vorige school. We zien de leerlingen zichtbaar groeien in hun zelfvertrouwen en leerprestaties. Ook thuis heeft dit positieve invloed. De kinderen zijn energieker, vrolijker en actiever in het ondernemen van activiteiten. 

Hoe zit het met taal en rekenen, besteden jullie daar voldoende aandacht aan?
Ja, dat is essentieel! 
Ons onderwijs draait om ontdekken, ervaren en doen. Lezen, schrijven, taal en rekenen zijn daarvoor noodzakelijk! We werken met Snappet (digitaal onderwijs) dat bewezen betere leerresultaten heeft. Onze leerlingen die er nu mee werken zijn er heel enthousiast over! Ieder gaat in zijn/haar eigen tempo door de lesstof, er is direct feedback op de dingen de je nog niet snapt ('fouten') en alleen dat wat je nog niet snapt, oefen je totdat je het wel snapt.

Is er ook BSO?
Er is een samenwerking met de CursusBSO Utrecht.
Vlak bij onze locatie zit de CursusBSO, daar kunnen de kinderen naar toe op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.

Hoe staat het met de continuïteit?
Goed!
Friedeberg Consultancy BV is op basis van het ondernemingsplan tot de conclusie gekomen dat deze school levensvatbaar is en dat er een noodzaak is deze school te starten. Tevens ondersteunt Friedeberg Consultancy met management begeleiding bij de uitbouw van deze school.
De Stichting HAPPY KIDS Education (met een Raad van Toezicht) draagt zorg voor het onderwijs op deze school en hanteert de Code van Goed Bestuur in het primair onderwijs.
Vanaf augustus 2018 wordt de school bekostigd door de overheid en gaan we nog verder groeien!

Is het zo'n elite school?
Nee. Het is de school voor nieuwsgierige & slimme kinderen!
Wij zijn heel blij dat we deze prachtige leeromgeving kunnen creëren met elkaar. Gaan voor wat belangrijk is, je inzetten, creëren, out-of-the-box denken en bijdragen aan het grote geheel is wat de kinderen willen leren & doen.  

Naast vernieuwend onderwijs, is de school de plek voor hoogbegaafden, isoleer je dan toch niet teveel de hoogbegaafden?
We geven ze juist een plek!
Het zou mooi zijn als hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging hebben in het reguliere onderwijs (bij de basisschool om de hoek). De waarheid is echter dat dat voor teveel kinderen niet het geval is. Er is te vaak sprake van onderpresteren, lastig gedrag, faalangst en onbegrip, terwijl dat verdwijnt als de kinderen in een andere leeromgeving komen. Wij bieden het onderwijs waar ze recht op hebben en waar ze ook met gelijkgestemden zijn. Onze ervaring is dat het voor deze kinderen een verademing is om met gelijkgestemden hun onderzoeksvragen uit te diepen. Hoewel sommige ouders vooraf hun twijfels hadden of het niet te beperkt zou zijn. Juist niet! 
Daarnaast is een van onze sterke kanten dat wij in de maatschappij staan en de verbinding aangaan met anderen. Zo hebben we in januari '17 een HAPPY KIDS festival georganiseerd voor ouders en kinderen. In februari gingen we vanwege interesse van de leerlingen op bezoek bij Ultimaker 3D printer en iemand die zeer enthousiast is over deze school kwam daarom al 2 keer met zijn hele computer en Virtual Reality bril naar de school om ons een VR Experience te geven. Er is een Masterclass geweest over: Presenteren, Beleggen & de historie van geld, Minecraft, Internetveiligheid, het Gebruik van Word, etc. Hoe gaaf is dat?!

Eerlijk gezegd maakt het de kinderen zelf niet uit, zij willen gewoon ontdekken en plezier maken met wie ze dat het beste kunnen. Bijna alle kinderen zien na schooltijd allerlei andere vriendjes, vriendinnetjes en familie.

Mijn kind is al gewisseld van school, ik ben bang dat het teveel wordt...
Kinderen zijn heel flexibel, als ze in de juiste omgeving komen...
Onze ervaring is dat kinderen heel flexibel zijn. Het is al snel goed als ze in de juiste omgeving terecht komen. Wij bieden een fijne omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn. En dan is het snel goed. Voelt je kind zich thuis bij ons en voelt je kind zich aangesproken door onze werkwijze? Dan is dit de juiste omgeving voor hem/haar. Daarom komen kinderen eerst zelf kijken en ervaren hoe het is.
  
Klinkt goed, maar hoe zit het met het geld? 
Ouders dragen bij.
We hebben het voor elkaar gekregen dat vanaf augustus 2018 onze prachtige school bekostigd wordt door de overheid!
Omdat we ons niet wilden laten beperken en er NU behoefte is aan een passende leeromgeving voor (hoog)begaafde kinderen en vernieuwend onderwijs, zijn we gestart als niet-bekostigde school (dus particulier), wat een bijdrage van ouders vraagt. Wat je ervoor terug krijgt is het ruimschoots meer dan waard. 
Als alle kosten worden doorberekend komt het uit op zo'n 10.000,- per kind per jaar. Omdat we dat teveel vinden, spannen een hoop mensen zich in om dit betaalbaarder te maken en is er een bijdrage van 450,- per maand. 
Omdat we niet gewend zijn in Nederland voor een school te betalen, klinkt het misschien veel, echter als dit het onderwijs is wat bij je kind past dan krijg je er veel meer veel voor terug! 
De school wordt bekostigd door de overheid vanaf schooljaar 2018-2019, gezien ons kwaliteitsonderwijs - zowel vernieuwend als speciaal afgestemd op de hoogbegaafden - zal de ouderbijdrage hoger liggen dan gebruikelijk (de financiële berekening moet hiervoor nog gemaakt worden).

Is het deze investering waard?
Eén investering – levenslang rendement!
We bieden het kwaliteitsonderwijs waar de kinderen recht op hebben! Alles wat we doen voegt waarde toe (anders doen we het niet) en draagt bij aan het doel van de school: voor elk kind de vrijheid om te ontdekken, te ervaren en expressie te geven aan zichzelf. Om ze een goede brede en goede basis te geven zodat ze in staat zijn hun dromen waar te maken. Nu en in de toekomst!

Hoe zit het met aansluiting op het Voortgezet Onderwijs?
Goede vraag...
Onderzoek heeft uitgewezen dat hoogbegaafden vaak uitvallen in het Voortgezet Onderwijs en ook op de Universiteit omdat ze niet hebben 'leren leren'  omdat ze van alles al direct snappen, en omdat ze onvoldoende de executieve vaardigheden beheersen als: doelen stellen, plannen, prioriteiten aanbrengen, samenwerken etc. Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen 'leren leren' en dat ze deze vaardigheden ontwikkelen.
De kinderen die nu ervaren dat ze zich in het reguliere onderwijs teveel in een systeem moeten wringen waarvan ze de logica niet zien en waarin ze teveel onbegrip ervaren voor wie ze zijn,  hebben een redelijke kans dit ook zo te ervaren bij diverse scholen in het Voortgezet Onderwijs. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven voor verbetering in het VO.
Wij doen daar graag aan mee en zijn ook VO aan het ontwikkelen. Als particuliere VO kunnen we vanaf augustus '18 van start bij voldoende aanmeldingen. 
We hopen uiteraard dat we voor het VO ook steun van de overheid kunnen krijgen, dus dat zijn we aan het onderzoeken.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Aanmelding voor kennismaking kan via het contactformulier:
Als je denkt dat de school bij je kind past, kan je kind eerst vrijblijvend een ochtend even komen kijken (8:30 - 10:00 uur). In vele gevallen is dan al duidelijk of de school en je kind bij elkaar aansluiten. In sommige gevallen is ook direct duidelijk als een kind meer begeleiding nodig heeft dan wij als school kunnen bieden.  
Als school en je kind bij elkaar aansluiten, kan hij/zij een week mee doen op school en kan daarna de definitieve keuze worden gemaakt. Omdat we hoe dan ook investeren in zo'n week, kost het 200,- voor deze week (bij inschrijving geldt dan vanaf deze week de inschrijving ipv de 200,-).

"Dit is wat heb ervaren op school: Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar de kinderen, hun mening telt, hun gevoel mag er zijn, iets dat ontzettend belangrijk is voor mijn dochter. Daarnaast voelt het als een ontzettend ontspannen en veilige omgeving en dat was dan ook direct terug te merken in het gedrag en de houding van mijn dochter. Ik heb gisteren voor het eerst sinds hele lange tijd weer mijn stralende, enthousiaste meisje gezien, een meisje die we al heel erg lang kwijt zijn, maar waar we juist zo van kunnen genieten.

In de auto gaf mijn dochter direct al aan dat als ze zelf een school mocht kiezen voor haar kinderen, ze haar kinderen zeker weten op deze school zou doen. Ze noemde een aantal dingen die ze had gedaan en daarna zei ze dat ze meer even niet meer wist, maar “Mama”, zei ze enthousiast, “dat maakt ook niet uit he, want dat is al meer dan ik ooit op een dag op school heb gedaan!”….
Deze opmerkingen, het ongetemde enthousiasme, de energie die weer vloeide, maken dat we weten dat dit een prachtige plek voor haar is om weer in haar kracht te staan, om te kunnen genieten van het schoolse leven, contacten met anderen te maken en te ontdekken en groeien.'' 
- Moeder van een leerling -

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid: www.hbregister.nl
Wij staan op de kaart voor voltijds HB onderwijs: www.ikbenhoogbegaafd.nl  
Share by: