Bel ons: 06-1518 6516

VISIE

                                              
                         In deze video in nemen we je in 10 minuten mee door het onderwijs(concept) van de HAPPY KIDS basisschool!

Waarom is deze school belangrijk?

Vernieuwend onderwijs!
Wij geven de school vorm vanuit de maatschappelijke vraag naar vernieuwend onderwijs. Elk kind dat past in ons ervaringsgericht onderwijs is welkom!

En DE plek voor (hoog)begaafde kinderen!
Zij denken vaak dat er iets mis is met hen... omdat ze anders zijn... Ze worden vaak niet begrepen en worden regelmatig betiteld als ‘ongemotiveerd’, ‘lui’, ‘anders’, ‘wil niet’, ‘lastig’, ‘in dromenland’, ‘misschien toch niet zo slim’.... 
Op zich is dit begrijpelijk omdat kennis over de eigenschappen van deze kinderen niet wijd verspreid is. Er is echter niks mis met deze kinderen. Deze kinderen denken en leren anders. Daar hoort dus simpelweg ander onderwijs bij. Deze kinderen hebben kennishonger!

Ons onderwijs sluit aan op leerbehoeften leerlingen! 
Zij willen ervaren, experimenteren, weten waarom iets werkt, vraagstukken beantwoorden en deze ontdekkingen delen. Wij geven het onderwijs vorm vanuit de behoeften van de leerlingen, zoals:
- Uitgaan van wat de leerlingen intrinsiek motiveert.
- Het leerproces is top-down: eerst het grote geheel, daarna de onderdelen.
- Het doel is vooraf duidelijk.
- Stimuleren van zelfstandig & kritisch denken.
- Ruimte voor creativiteit en out-of-the box denken.
- Ervaringsgericht leren: leren door te onderzoeken en te ervaren.
- Autonomie. 
''Ik wist niet dat school leuk kon zijn...''
- Leerling van onze school - 

Kenmerken (hoog)begaafdheid & hoog sensitiviteit

Circa 2,2% van de mensen is hoogbegaafd (IQ vanaf 130 en hoger) en circa 7,8 % is begaafd (IQ van 120 - 129):
• Ze leren anders (Top-down)
• Ze denken anders (Beelddenkers, intuïtief)
• Ze voelen anders (Hoogsensitief)
• Ze werken vanuit persoonlijke bezieling, niet externe motivatie

Volgens Wikipedia: 'Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.'

Zo’n 20% van de kinderen is hoog sensitief:
Een hoog sensitief kind is bedachtzamer en gevoeliger en raakt makkelijker overmand door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Hoewel deze kinderen vaak creatief en slim zijn, krijgt ze vaak het label angstig, geremd en zenuwachtig te zijn (E. Aron). 


    (Leer)problemen

Mogelijker (leer)problemen als gevolg van het 'anders zijn':
 • Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Lijkt vaak weg te dromen en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.
 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn (ook specifiek tijdens het lezen).
Samenhang met ontstaan van dyslexie...
Over het algemeen zijn kinderen in staat om gewoon te leren lezen en spellen. Maar als het wordt aangeleerd op een manier die niet bij jou(w) brein past, dan gaat het mis en ontwikkel je een dyslectisch brein. Wij weten hier raad mee.

De lijst is veel uitgebreider. Binnenkort komen er lezingen over de kenmerken en mogelijke (leer)problemen van deze kinderen.

Visie

Vanuit onze visie geven wij onze school vorm (bij 'BIJ DE LES' staat hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet), in het kort is deze visie H - A - P - P - Y:
H - Horen wat een kind nodig heeft en wat de maatschappij nodig heeft.
A - Accepteren van behoeften en hier zoveel mogelijk op aansluiten (Kind:                  creativiteit, nieuwsgierigheid, persoonlijke leerstijl, intrinsieke motivatie.                Maatschappij: digitalisering, vaardigheden voor kenniscreatie).
P - Problemen oplossen en zien als mogelijkheden voor verbetering.
P - Persoonlijke zelfstandigheid vergroten.
Y - Yes! Successen vieren en reëel zelfbeeld versterken.

Deze visie is gebaseerd op de HAPPY-methode beschreven in het boek HAPPY KIDS van Sella van de Griend.

Het resultaat? Basis voor geluk!
De leerlingen krijgen een goede basis mee:
1. Ze ontwikkelen een reëel zelfbeeld en weten op zichzelf te vertrouwen.
2. Ze gebruiken hun talenten en kwaliteiten.
3. Hun vaardigheden sluiten aan bij de verander(en)de maatschappij.
Dit is waardevol onderwijs voor het leven van nu én de toekomst!

'Ik wil helemaal niet meer versneld naar het VO! Ik vind HAPPY KIDS zo leuk dat ik er altijd op wil blijven!'
- Leerling van onze school -

Ontwikkelingsgerichte school!

Onze missie: het vuur ontsteken!
Je kind leert voor het leven. Het mooie is dat de kinderen niet het idee hebben dat ze moeten leren. Ze komen met plezier naar school om bezig te gaan met wat hen intrigeert. 

Van nature willen kinderen de wereld ontdekken, ze willen weten, ze willen ervaren en expressie geven aan zichzelf. Daar zit het vuur! Dan gaan de ogen stralen. Dan ben je in verbinding met jezelf. 

Dat is wat wij noemen: HAPPY!

'Op de vraag wat ze het leukst vindt op HAPPY KIDS, 
zegt mijn dochter: 'Alles!''
 - Cynthia, moeder van een leerling - 

We doen het samen!

Betrekken van ouders, dat is goed voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Wij geloven namelijk dat dat positief is voor de ontwikkeling van je kind. 
 • Wij gaan graag in gesprek over je kind (hebben geen 10-minuten gesprekken want daar passen ze niet in). 
 • We waarderen hulp in de school; diverse ouders denken mee over verschillende aspecten van de school. Het houden van workshops is ook zeer welkom. Deel je kennis en talenten! 
 • Doordat de kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past, gaan ze met plezier naar school en komen ze met voldoening uit school.
 • Leerlingen worden stap voor stap eigenaar gemaakt van hun leerproces; dit betekent initiatieven nemen, creatief zijn, kritisch nadenken, autonoom zijn, verantwoordelijkheid nemen, zorgzaam zijn (voor jezelf en de ander), zelfstandig werken. Ze dragen hun steentje bij aan het schoolproces (de school is van hen, niet van de juf of de directeur). Deze zelfstandigheid kunnen ze thuis ook inzetten (stap voor stap).
 • We toetsen op een andere manier en bij de keuze voor het voortgezet onderwijs telt de mening van de leerkracht het zwaarst (dus geen Citostress). 
 • We geven geen huiswerk. Sterker nog er zijn diverse leerlingen die buiten schooltijd vanuit zichzelf aan hun projecten werken omdat ze daar zo intens enthousiast over zijn.
 • We zorgen voor aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs doordat we enerzijds in groep 8 al contact zoeken met een aantal VO scholen en daar op bezoek gaan en anderzijds krijgt een leerling begeleiding van de vertrouwde basisschool leerkracht bij het eerste jaar op de nieuwe VO school (ook zijn er al plannen om zelf het VO te verzorgen of aan te sluiten bij een ander initiatief van vernieuwend VO onderwijs).
Dit alles, elke dag weer!

Gezonde school!

Bewegen in de natuur
Bij een inventarisatie van de wensen van de leerlingen over de invulling van de lestijd geven ze aan graag de natuur in te gaan. Onze locatie (bij Sporting70) met voetbalvelden en aan de Voorveldse Polder maakt dat mogelijk. Elke dag de natuur in! Hier worden we blij van!

Gezond eten
Gezond eten, betekent gezonde brandstof, goed voor het lijf en het leren. De leerlingen gaan binnenkort beginnen met zelf soep te maken voor de lunch. 

Gezond omgaan met elkaar
Gezondheid, betekent niet alleen gezond eten, het betekent ook gezond omgaan met elkaar. Zoals wij dat zien is dat open en eerlijk met elkaar omgaan waarbij respect en zorgzaamheid voor de ander en voor jezelf belangrijk zijn.

Share by: